Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ Lịch sử 9 (có đáp án)

  • 2165 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học – kĩ thuật?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền về vũ khí hạt nhân của Mĩ.


Câu 2:

Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô được đánh dấu vởi sự kiện nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ngày 25 – 12 – 1991 trước cuộc khủng hoảng trầm trọng, Gooc – ba - chốp từ chức, lá cờ búa liềm treo trên nóc điệnCrem – li bị hạ xuống, chấm dứt sự tồn tại của nhà nước Xô Viết.


Câu 3:

Trải qua 74 năm tồn tại (1919 – 1991), Liên Xô đã có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng thế giới, ngoại trừ việc gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Liên Xô là nước ủng hộ hòa bình và an ninh thế giới, còn chế độ A – pác – thai là một chế độ dộ lồng ghép với chính trị nên Liên Xô không thể can thiệp


Câu 4:

Từ bài học sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu, cần rút ra bài học gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp ánA

Luôn giữ vững lòng tin vào Đảng, không duy ý chí, chủ quan trong đường lối lãnh đạo.


Câu 5:

Năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?

Xem đáp án

Chọn đáp ánA

Ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, nhân dân các nước Đông Nam Á đứng lên đấu tranh giành độc lập. Sớm nhất là In – đô – ne – xi – a 17- 8- 1945, Việt Nam 2 – 9- 1945, Lào 12 – 10 – 1945.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận