Trắc nghiệm: Đề kiểm tra giữa kỳ Lịch sử 9 (có đáp án)

  • 2169 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mục tiêu chủ yếu của Liên Xô khi thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950) là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Sau chiến tranh thế giới thức 2, tuy là nước thắng trận song Liên Xô chịu những tổn thất nặng nề về kinh tế, do đó nhiệm vụ của Đảng là nhà nước phải khôi phục ngay nền kinh tế đã bị chiến tranh tàn phá.


Câu 2:

Kế hoạch 5 năm (1946-1950) của Liên Xô đã hoàn thành trước thời hạn bao lâu?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Kế hoạch khôi phục kinh tế của Liên Xô từ năm 1946 – 1950 đã hoàn thành trước dự kiến 9 tháng.


Câu 3:

Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Nhờ để ra các kế hoạch khôi phục kinh tế, công nghiệp Liên Xô đạt mức tăng mạnh chiếm 20% trữ lượng công nghiệp thế giới.


Câu 4:

Sự kiện nào đã mở đầu chinh phục vũ trụ của loài người trong thế kỉ XX?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Năm 1957, Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo


Câu 5:

Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết từ năm 1945 đến năm 1991 là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Liên Xô trở thành chỗ dựa vững chắc cho hòa bình thế giới, ủng hộ và hỗ trợ các nước đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận