Câu hỏi:

26/03/2022 42

Nội dung cơ bản của công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là gì?

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Chọn đáp án B

Do nắm bắt sai tình hình hiện tại, đất nước đang yêu cầu cải tổ kinh tế thì nhà lãnh đạo Liên Xô lại đi sâu vào cải tổ chính trị.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 26/03/2022 95

Câu 2:

Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết từ năm 1945 đến năm 1991 là

Xem đáp án » 26/03/2022 61

Câu 3:

Tháng 3-1985, ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện gì quan trọng?

Xem đáp án » 26/03/2022 59

Câu 4:

Sự sụp đổ của Liên Xô có tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế giai đoạn này?

Xem đáp án » 26/03/2022 58

Câu 5:

Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Xem đáp án » 26/03/2022 56

Câu 6:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

Xem đáp án » 26/03/2022 55

Câu 7:

Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất gì ?

Xem đáp án » 26/03/2022 54

Bình luận


Bình luận