Câu hỏi:

26/03/2022 76

Tháng 3-1985, ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện gì quan trọng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án B

Tháng 3 – 1985, đứng trước cuộc khủng hoảng, Gooc – ba – chốp đã lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Liên Xô và đề ra đường lối cải tổ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 26/03/2022 107

Câu 2:

Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết từ năm 1945 đến năm 1991 là

Xem đáp án » 26/03/2022 77

Câu 3:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

Xem đáp án » 26/03/2022 68

Câu 4:

Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Xem đáp án » 26/03/2022 66

Câu 5:

Sự sụp đổ của Liên Xô có tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế giai đoạn này?

Xem đáp án » 26/03/2022 66

Câu 6:

Mục tiêu chủ yếu của Liên Xô khi thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950) là gì?

Xem đáp án » 26/03/2022 62

Bình luận


Bình luận