Câu hỏi:

26/03/2022 107

Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

Sau khi Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, nhân dân In - đô – nê – xi – a 17 – 8- 1945, Việt Nam ngày 2 – 9 – 1945 và Lào tháng 10 – 1945 đã đứng lên đấu tranh giành độc lập sớm nhất.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết từ năm 1945 đến năm 1991 là

Xem đáp án » 26/03/2022 77

Câu 2:

Tháng 3-1985, ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện gì quan trọng?

Xem đáp án » 26/03/2022 74

Câu 3:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

Xem đáp án » 26/03/2022 67

Câu 4:

Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Xem đáp án » 26/03/2022 66

Câu 5:

Sự sụp đổ của Liên Xô có tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế giai đoạn này?

Xem đáp án » 26/03/2022 66

Câu 6:

Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất gì ?

Xem đáp án » 26/03/2022 62

Bình luận


Bình luận