Câu hỏi:

26/03/2022 47

Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Do khủng hoảng quá trầm trọng không thể cứu vớt, ngày 25 – 12- 1991, lá cờ búa liềm của Liên Xô treo trên nóc điện Crem – li đã bị hạ xuống, châm dứt sự tồn tại của nhà nước Xô Viết.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 26/03/2022 95

Câu 2:

Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết từ năm 1945 đến năm 1991 là

Xem đáp án » 26/03/2022 61

Câu 3:

Tháng 3-1985, ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện gì quan trọng?

Xem đáp án » 26/03/2022 59

Câu 4:

Sự sụp đổ của Liên Xô có tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế giai đoạn này?

Xem đáp án » 26/03/2022 58

Câu 5:

Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Xem đáp án » 26/03/2022 56

Câu 6:

Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất gì ?

Xem đáp án » 26/03/2022 55

Câu 7:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

Xem đáp án » 26/03/2022 55

Bình luận


Bình luận