Câu hỏi:

26/03/2022 48

Ai là Tổng thống người da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án D

Năm 1993, trước phong trào đấu tranh của nhân dân, chính quyền da trắng buộc phải công nhận quyền tự do cho Nen – Xơn – man – đê – la sau 27 năm bị cầm tù. Sau cuộc bầu cử thắng lợi Nen – Xơn – man – đê – la đã trở thành vị tổng thống da đen đầu tiên của nhân dân Nam Phi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 26/03/2022 95

Câu 2:

Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết từ năm 1945 đến năm 1991 là

Xem đáp án » 26/03/2022 61

Câu 3:

Tháng 3-1985, ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện gì quan trọng?

Xem đáp án » 26/03/2022 59

Câu 4:

Sự sụp đổ của Liên Xô có tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế giai đoạn này?

Xem đáp án » 26/03/2022 57

Câu 5:

Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Xem đáp án » 26/03/2022 56

Câu 6:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

Xem đáp án » 26/03/2022 55

Câu 7:

Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất gì ?

Xem đáp án » 26/03/2022 54

Bình luận


Bình luận