Câu hỏi:

26/03/2022 49

Mục tiêu chủ yếu của Liên Xô khi thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950) là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Sau chiến tranh thế giới thức 2, tuy là nước thắng trận song Liên Xô chịu những tổn thất nặng nề về kinh tế, do đó nhiệm vụ của Đảng là nhà nước phải khôi phục ngay nền kinh tế đã bị chiến tranh tàn phá.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ba quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á giành được độc lập sớm nhất sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)?

Xem đáp án » 26/03/2022 95

Câu 2:

Đường lối cơ bản trong chính sách đối ngoại của Nhà nước Xô Viết từ năm 1945 đến năm 1991 là

Xem đáp án » 26/03/2022 63

Câu 3:

Tháng 3-1985, ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện gì quan trọng?

Xem đáp án » 26/03/2022 59

Câu 4:

Sự sụp đổ của Liên Xô có tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế giai đoạn này?

Xem đáp án » 26/03/2022 59

Câu 5:

Biểu hiện nào chứng tỏ Liên Xô đã trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Xem đáp án » 26/03/2022 58

Câu 6:

Việt Nam gia nhập ASEAN vào thời gian nào?

Xem đáp án » 26/03/2022 57

Câu 7:

Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất gì ?

Xem đáp án » 26/03/2022 55

Bình luận


Bình luận