Câu hỏi:

27/03/2022 332

Dao động điều hoà là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dao động điều hoà là dao động được mô tả bằng định luật hình sin hoặc cosin.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng tần số ƒ = 30 Hz, cùng biên độ a = 2 cm nhưng ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng v = 90 cm/s. Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M cách A, B một đoạn AM = 15 cm, BM = 13 cm bằng

Xem đáp án » 27/03/2022 701

Câu 2:

Một vật treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. Lấy π2= 10, cho g = 10m/s2. Tần số dao động của vật là

Xem đáp án » 27/03/2022 576

Câu 3:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

Xem đáp án » 27/03/2022 524

Câu 4:

Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách các nguồn d1, d2dao động với biên độ cực tiểu là

Xem đáp án » 27/03/2022 499

Câu 5:

Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là đúng nhất khi nói về dao động của con lắc đơn.

Xem đáp án » 27/03/2022 359

Câu 6:

Dao động điều hoà có vận tốc cực đại là vmax= 8π cm/s và gia tốc cực đại

amax= 16π2cm/s2thì tần số góc của dao động là

Xem đáp án » 27/03/2022 323

Bình luận


Bình luận