Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 12 có đáp án (Đề 3)

  • 737 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dao động điều hoà là

Xem đáp án

Dao động điều hoà là dao động được mô tả bằng định luật hình sin hoặc cosin.

Chọn đáp án C


Câu 2:

Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc của chất điểm dao động điều hoà ở thời điểm t là

Xem đáp án

Vì \(x \bot v \Rightarrow {\left( {\frac{x}{A}} \right)^2} + {\left( {\frac{v}{{A\omega }}} \right)^2} = 1\)

Chọn đáp án A


Câu 3:

Biểu thức li độ của dao động điều hoà là x = Acos(t + ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là

Xem đáp án

Vận tốc của vật có giá trị cực đại là \({v_{\max }} = A\omega \)

Chọn đáp án D


Câu 4:

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m. Chu kì dao động của vật được xác định bởi biểu thức

Xem đáp án

Chu kì dao động của vật: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \)

Chọn đáp án A


Câu 5:

Chu kì dao động điều hòa của một con lắc đơn có chiều dài dây treo l tại nơi có gia tốc trọng trường g là

Xem đáp án

Chu kì dao động của con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{\ell }{g}} \)

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận