1000 câu hỏi lý thuyết trọng tâm môn Vật Lý lớp 12 có đáp án

  • 144 lượt thi

  • 544 câu hỏi

  • 100 phút

Câu 1:

Đối với dao động cơ điều hòa của một chất điểm đi đến vị trí biên nó có

Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3:

Khi vật dao động điều hòa, đại lượng nào sau đây thay đổi?

Xem đáp án
Đáp án  D

Câu 5:

 Gia tốc của vật dao động điều hòa bằng 0 khi

Xem đáp án
Đáp án A

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận