Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 12 có đáp án (Đề 1)

  • 554 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công thức liên hệ giữa tần số góc , tần số f và chu kỳ T của một dao động đièu hoà là:

Xem đáp án

Mối quan hệ giữa các đại lượng: \[f = \frac{1}{T} = \frac{\omega }{{2\pi }}.\]

Chọn đáp án C


Câu 2:

Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi

Xem đáp án

Vận tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi vuông pha với li độ.

Chọn đáp án C


Câu 3:

Chọn phát biểu sai: Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa

Xem đáp án

Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa:

\({F_{kv}} = ma = - m{\omega ^2}x = - kx\)

⇒ Lực kéo về biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số của li độ, luôn hướng về vị trí cân bằng.

Chọn đáp án D


Câu 4:

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Động năng của vật biến thiên theo thời gian với chu kì là

Xem đáp án

Động năng của vật biến thiên theo thời gian với chu kì là \(\frac{T}{2}.\)

Chọn đáp án B


Câu 5:

Dao động tắt dần là dao động

Xem đáp án

Dao động tắt dần là dao động có cơ năng và biên độ giảm dần theo thời gian.

Chọn đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận