Đề thi Giữa kì 1 Vật lí 12 có đáp án (Đề 4)

  • 770 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là và . Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức (ảnh 1)Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là và . Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức (ảnh 2). Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức

Xem đáp án

Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức:

\(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.cos\left( {{\varphi _2} - {\varphi _1}} \right)} \)

Chọn đáp án B


Câu 2:

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 3cos(\[\pi t - \frac{\pi }{3})\]cm, pha ban đầu của dao động là

Xem đáp án

Phương trình dao động điều hòa: x = 3cos(\[\pi t - \frac{\pi }{3})\]cm, có:

+ Biên độ dao động A = 3

+ Tần số góc: \[\omega = \pi \left( {{\rm{rad/s}}} \right)\]

+ Pha ban đầu: \[\varphi = - \frac{\pi }{3}\]

Chọn đáp án B


Câu 3:

Bước sóng là

Xem đáp án

Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì hoặc khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

Chọn đáp án C


Câu 4:

Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng m và lò xo có độ cứng k sẽ dao động điều hòa với tần số góc là

Xem đáp án

Tần số góc trong dao động của con lắc lò xo: \[\omega = \sqrt {\frac{k}{m}} \left( {{\rm{rad/s}}} \right)\]

Chọn đáp án D


Câu 5:

Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Xem đáp án

Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.

Chọn đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận