Câu hỏi:

27/03/2022 58

Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 5 cm và vận tốc có độ lớn cực đại là 10 cm/s. Chu kì dao động của vật nhỏ là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

+ Có A = 5 cm, vmax= 10 cm/s ω = 2 (rad/s)

+ Chu kì dao động của vật nhỏ là: \[T = \frac{{2\pi }}{\omega } = \frac{{2\pi }}{{2\pi }} = 1s\]

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 3 cm và chu kì là 0,4 s. Nếu kích thích cho con lắc này dao động với biên độ 6 cm thì chu kì dao động của con lắc là

Xem đáp án » 27/03/2022 375

Câu 2:

Một vật khối lượng m = 500 g gắn vào một lò xo nhẹ được kích thích dao động điều hoà với biên độ 2 cm và chu kì là 1 s. Lấy 2= 10. Năng lượng dao động của vật là

Xem đáp án » 27/03/2022 162

Câu 3:

Con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu giảm chiều dài dây xuống 4 ℓần và tăng khối ℓượng của vật nặng ℓên 4 ℓần thì chu kỳ của con ℓắc sẽ

Xem đáp án » 27/03/2022 152

Câu 4:

Nhận định nào sau đây saikhi nói về dao động cơ học tắt dần?

Xem đáp án » 27/03/2022 122

Câu 5:

Một con lắc đơn gồm vật nặng gắn vào dây treo dao động điều hoà với biên độ góc nhỏ. Chu kì của nó không phụ thuộc vào

Xem đáp án » 27/03/2022 102

Câu 6:

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là và . Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức (ảnh 1)Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là và . Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức (ảnh 2). Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức

Xem đáp án » 27/03/2022 100

Câu 7:

Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Xem đáp án » 27/03/2022 91

Bình luận


Bình luận