Câu hỏi:

27/03/2022 75

Bước sóng là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì hoặc khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha.

Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 3 cm và chu kì là 0,4 s. Nếu kích thích cho con lắc này dao động với biên độ 6 cm thì chu kì dao động của con lắc là

Xem đáp án » 27/03/2022 395

Câu 2:

Một vật khối lượng m = 500 g gắn vào một lò xo nhẹ được kích thích dao động điều hoà với biên độ 2 cm và chu kì là 1 s. Lấy 2= 10. Năng lượng dao động của vật là

Xem đáp án » 27/03/2022 174

Câu 3:

Con ℓắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T. Nếu giảm chiều dài dây xuống 4 ℓần và tăng khối ℓượng của vật nặng ℓên 4 ℓần thì chu kỳ của con ℓắc sẽ

Xem đáp án » 27/03/2022 154

Câu 4:

Nhận định nào sau đây saikhi nói về dao động cơ học tắt dần?

Xem đáp án » 27/03/2022 133

Câu 5:

Một con lắc đơn gồm vật nặng gắn vào dây treo dao động điều hoà với biên độ góc nhỏ. Chu kì của nó không phụ thuộc vào

Xem đáp án » 27/03/2022 114

Câu 6:

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là và . Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức (ảnh 1)Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động có phương trình li độ lần lượt là và . Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức (ảnh 2). Biên độ dao động tổng hợp A được tính bằng biểu thức

Xem đáp án » 27/03/2022 102

Câu 7:

Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với

Xem đáp án » 27/03/2022 92

Bình luận


Bình luận