Câu hỏi:

27/03/2022 291

Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo và cho chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian, quả cầu m1thực hiện được 28 dao động, quả cầu m2thực hiện được 14 dao động. Kết luận nào đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chu kì dao động của con lắc lò xo: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} = \frac{{\Delta t}}{N} \Rightarrow m \sim \frac{1}{{{N^2}}}\)

(Với N là số dao động thực hiện trong khoảng thời gian ∆t).

Lập tỉ số: \(\frac{{{m_1}}}{{{m_2}}} = {\left( {\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}}} \right)^2} = {\left( {\frac{{14}}{{28}}} \right)^2} = \frac{1}{4}\)

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai nguồn kết hợp A và B dao động cùng tần số ƒ = 30 Hz, cùng biên độ a = 2 cm nhưng ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ truyền sóng v = 90 cm/s. Biên độ dao động tổng hợp tại điểm M cách A, B một đoạn AM = 15 cm, BM = 13 cm bằng

Xem đáp án » 27/03/2022 701

Câu 2:

Một vật treo vào lò xo làm nó giãn ra 4cm. Lấy π2= 10, cho g = 10m/s2. Tần số dao động của vật là

Xem đáp án » 27/03/2022 576

Câu 3:

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

Xem đáp án » 27/03/2022 524

Câu 4:

Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách các nguồn d1, d2dao động với biên độ cực tiểu là

Xem đáp án » 27/03/2022 499

Câu 5:

Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây là đúng nhất khi nói về dao động của con lắc đơn.

Xem đáp án » 27/03/2022 359

Câu 6:

Dao động điều hoà là

Xem đáp án » 27/03/2022 332

Câu 7:

Dao động điều hoà có vận tốc cực đại là vmax= 8π cm/s và gia tốc cực đại

amax= 16π2cm/s2thì tần số góc của dao động là

Xem đáp án » 27/03/2022 323

Bình luận


Bình luận