Câu hỏi:

30/03/2022 55

Tây Nguyên không phảilà vùng:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tây Nguyên có các cao nguyên badan rộng lớn, màu mỡ ở các độ cao khác nhau

=>Nhận xét: Tây Nguyên có  nhiều đất đỏ đá vôi và đất xám bạc màu trên phù sa cổ.

=>Sai (đây là đặc điểm của vùng ĐNB)

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với việc phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên là

Xem đáp án » 30/03/2022 150

Câu 2:

Vùng nông nghiệp nào dưới đây có hướng chuyên môn hoá là cây thực phẩm, các loại rau cao cấp, cây ăn quả?

Xem đáp án » 30/03/2022 119

Câu 3:

Sản phẩm chuyên môn hóa của vùng nông nghiệp Tây Nguyên chủ yếu là:

Xem đáp án » 30/03/2022 97

Câu 4:

Đâu là nhóm nhân tố tạo nên nền chung của sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp?

Xem đáp án » 30/03/2022 97

Câu 5:

Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên là :

Xem đáp án » 30/03/2022 86

Câu 6:

Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là :

Xem đáp án » 30/03/2022 79

Câu 7:

Vùng tập trung số lượng trang trại nhiều nhất nước ta là:

Xem đáp án » 30/03/2022 62

Bình luận


Bình luận