Câu hỏi:

30/03/2022 82

Trục đường xuyên quốc gia có ý nghĩa thúc đẩy sự  phát triển kinh tế  -  xã hội dải đất phía Tây của đất nước là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đường Hồ Chí Minh là trục đường xuyên quốc gia có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội dải đất phía Tây đất nước.

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng phát triển chủ đạo của ngành bưu chính trong thời gian tới là

Xem đáp án » 30/03/2022 179

Câu 2:

Loại hình vận tải nào sau đây phát triển sẽ phát huy được thế mạnh của vị trí địa lý nước ta trong hội nhập quốc tế?

Xem đáp án » 30/03/2022 164

Câu 3:

Nhận định nào sau đây không đúng về tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển của ngành giao thông vận tải?

Xem đáp án » 30/03/2022 159

Câu 4:

Những khó khăn chủ yếu làm tăng chi phí xây dựng và bảo dưỡng mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta là

Xem đáp án » 30/03/2022 138

Câu 5:

Vận chuyển đường ống nước ta phát triển gắn liền với ngành công nghiệp nào sau đây?

Xem đáp án » 30/03/2022 129

Câu 6:

Ngành hàng không nước ta có những bước tiến rất nhanh chủ yếu do

Xem đáp án » 30/03/2022 128

Câu 7:

Thuận lợi chủ yếu đối với phát triển vận tải đường biển nước ta không phải

Xem đáp án » 30/03/2022 115

Bình luận


Bình luận