Câu hỏi:

30/03/2022 596

Các nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Nhà máy thủy điện Thác Mơ thuộc vùng Tây Nguyên =>Đây không phải là nhà máy thủy điện thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động nào sau đây không có ý nghĩa lớn đối với việc làm thay đổi sự phân công lao động theo lãnh thổ của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án » 30/03/2022 959

Câu 2:

Thuận lợi chủ yếu cho việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án » 30/03/2022 943

Câu 3:

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các cảng nước sâu, trong đó chủ yếu là do

Xem đáp án » 30/03/2022 767

Câu 4:

Trung tâm công nghiệp lớn nhất ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Xem đáp án » 30/03/2022 664

Câu 5:

Địa điểm nào sau đây ở Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ hình thành cảng trung chuyển quốc tế  lớn nhất nước ta?

Xem đáp án » 30/03/2022 592

Câu 6:

Nghề nuôi tôm hùm, tôm sú được phát triển mạnh ở các tỉnh (thành phố)

Xem đáp án » 30/03/2022 584

Bình luận


Bình luận