Câu hỏi:

01/04/2022 21

Làm chết người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Làm chết người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

tính mạng và sức khỏe của công dân.

Chọn đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân được

Xem đáp án » 01/04/2022 136

Câu 2:

Anh K và anh G cùng đến cơ quan chức năng của tỉnh M để làm tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa, nhưng cả hai đều chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nên chưa được cấp phép. Được cán bộ có thẩm quyền H gợi ý, anh G đã đưa cho anh H 20 triệu đồng nên được cấp phép ngay. Một cán bộ khác tên L cũng hứa giúp K nếu anh chịu bỏ ra 20 triệu nhưng anh K không đồng ý. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

Xem đáp án » 01/04/2022 115

Câu 3:

Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 01/04/2022 106

Câu 4:

Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng công trình phúc lợi công cộng là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi

Xem đáp án » 01/04/2022 79

Câu 5:

Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm

Xem đáp án » 01/04/2022 58

Câu 6:

Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi

Xem đáp án » 01/04/2022 54

Câu 7:

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong

Xem đáp án » 01/04/2022 52

Bình luận


Bình luận