Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2022 chọn lọc, có lời giải (20 đề)

  • 3921 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm

Xem đáp án

Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm lao động.

Chọn đáp án A


Câu 2:

Một trong những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là

Xem đáp án

Một trong những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

Chọn đáp án B


Câu 3:

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong

Xem đáp án

Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội.

Chọn đáp án D


Câu 4:

Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà pháp luật

Xem đáp án

Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

Chọn đáp án B


Câu 5:

Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm

Xem đáp án

Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm kỉ luật.

Chọn đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận