Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2022 chọn lọc, có lời giải (20 đề)

  • 5601 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

- Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là sản xuất của cải vật chất


Câu 2:

Quy luật giá trị tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa bởi yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

- Quy luật giá trị tác động đến sản xuất và lưu thông hàng hóa bởi yếu tố kích thích lực lượng sản xuất phát triển


Câu 3:

Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là nội dung yêu cầu đặc trưng nào sau đây của pháp luật?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

- Văn bản pháp luật phải chính xác, dễ hiểu để người dân bình thường cũng có thể hiểu được là nội dung yêu cầu đặc trưng tính xác định chặt chẽ về hình thức của pháp luật


Câu 4:

Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

-Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thi hành pháp luật.


Câu 5:

Khi vi phạm, chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại, chịu trách nhiệm pháp lý theo đúng thoả thuận giữa các bên tham gia là vi phạm

Xem đáp án

Chọn đáp án B

- Khi vi phạm, chủ thể vi phạm phải bồi thường thiệt hại, chịu trách nhiệm pháp lý theo đúng thoả thuận giữa các bên tham gia là vi phạm: dân sự.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

1 tháng trước

Bồ Thị Thanh Huệ

Bình luận


Bình luận