Đề thi THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2022 chọn lọc, có lời giải (20 đề)

  • 3796 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào của quy luật giá trị?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Anh A đã vận dụng tác động của quy luật giá trị: Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa


Câu 2:

Công dân có thể học hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung, học ban ngày hay buổi tối là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Công dân có thể học hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung, học ban ngày hay buổi tối là quyền học thường xuyên, học suốt đời.


Câu 3:

Sinh viên A tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tự do lựa chọn việc làm cho bất kì ai, ở đâu theo quy định của pháp luật. Đây là biểu hiện nội dung nào trong quyền bình đẳng lao động?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Sinh viên A tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tự do lựa chọn việc làm cho bất kì ai, ở đâu theo quy định của pháp luật.

Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động

Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả năng của mình, không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nguồn gốc gia đình, thành phần kinh tế.

Người lao động có trình độ chuyên môn, kĩ thuật cao được Nhà nước và người sử dụng lao động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng, làm lợi cho doanh nghiệp và cho đất nước


Câu 4:

Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là mọi công dân đều có quyền tự do

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Quyền tự do kinh doanh của công dân:

Quyền tự do kinh doanh có nghĩa là, mọi công dân khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có quyền tiến hành họat động kinh doanh sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng kí kinh doanh.

Công dân có quyền tự mình quyết định kinh doanh mặt hàng nào, quy mô kinh doanh lớn hay nhỏ, tổ chức theo hình thức nào ( thành lập công ty hay chỉ đăng kí kinh doanh với danh nghĩa cá nhân


Câu 5:

Yếu tố quan trọng nhất quyết định việc tuân thủ hay vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Yếu tố quan trọng nhất quyết định việc tuân thủ hay vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức là ý thức của con người


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận