Câu hỏi:

01/04/2022 63

Công ty A xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.Tranh tra môi trường kiểm tra và phát hiện được. Sự việc tưởng như đã rõ công ty sẽ bị xử phạt hành chính vì vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhưng rồi người ta lại thấy công ty chẳng bị xử phạt gì. Thì ra vị đại diện của công ty đã nhanh chóng tìm cách đưa cho thanh tra một bao phong bì trị giá 20 triêụ đồng để không bị xử phạt. Nếu hành vi nhận hối lộ của thanh tra bị phát hiện, thì theo quy định của pháp luật, họ có thể phải chịu trách nhiệm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Công ty A xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.Tranh tra môi trường kiểm tra và phat hiện được. Sự việc tưởng như đã ro. công ty sẽ bị xử phạt hành chinh vì vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Nhưng rôi người ta lại thấy công ty chẳng bị xử phạt gì. Thì ra vị đại diện của công ty đã nhanh chóng tìm cách đưa cho thanh tra một bao phong bì trị gia 20 triêụ đồng để không bị xử phạt. Nếu hành vi nhận hôi lộ của thanh tra bị phat hiện, thì theo quy định của pháp luật họ bị Kỉ luật, hình sự

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ông Q đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh đồ điện tử ( không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm). Hồ sơ của anh Q hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật. Thông qua việc này, ông Q đã thực hiện

Xem đáp án » 01/04/2022 157

Câu 2:

Công dân có thể học hệ chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung, học ban ngày hay buổi tối là:

Xem đáp án » 01/04/2022 101

Câu 3:

Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là mọi công dân đều có quyền tự do

Xem đáp án » 01/04/2022 69

Câu 4:

Yếu tố quan trọng nhất quyết định việc tuân thủ hay vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức là

Xem đáp án » 01/04/2022 66

Câu 5:

Sinh viên A tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tự do lựa chọn việc làm cho bất kì ai, ở đâu theo quy định của pháp luật. Đây là biểu hiện nội dung nào trong quyền bình đẳng lao động?

Xem đáp án » 01/04/2022 64

Câu 6:

Công dân tham gia thảo luận góp ý kiến sửa đổi luật Dân sự là thể hiện

Xem đáp án » 01/04/2022 64

Bình luận


Bình luận