Câu hỏi:

01/04/2022 383

Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Protein và dịch mã !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Tự sao là quá trình nhân đôi

Sao mã là quá trình tổng hợp ARN

Giải mã (dịch mã) là quá trình tổng hợp prôtêin 

Đáp án cần chọn là: C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giai đoạn hoạt hóa axit amin của quá trình dịch mã nhờ năng lượng từ sự phân giải

Xem đáp án » 01/04/2022 10,605

Câu 2:

Axit amin là nguyên liệu để tổng hợp nên phân tử nào sau đây?

Xem đáp án » 01/04/2022 5,058

Câu 3:

Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm là:

Xem đáp án » 01/04/2022 1,749

Câu 4:

Ở tế bào nhân thực, quá trình nào sau đây chỉ diễn ra ở tế bào chất?

Xem đáp án » 01/04/2022 880

Câu 5:

Ở tế bào nhân thực, bộ ba 5’AUG3’ có chức năng mã hóa cho axit amin nào?

Xem đáp án » 01/04/2022 431

Câu 6:

Sản phẩm của quá trình hoạt hóa axit amin trong quá trình dịch mã là?

Xem đáp án » 01/04/2022 403

Bình luận


Bình luận