Câu hỏi:

04/04/2022 382

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là:

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Quang hợp ở thực vật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trật tự đúng các giai đoạn trong chu trình Canvin là: Cố định CO2→ khử APG thành AlPG → tái sinh RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP)→ cố định CO2

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Những cây thuộc nhóm thực vật C3 là

Xem đáp án » 04/04/2022 511

Câu 2:

Trong lục lạp, pha tối diễn ra ở

Xem đáp án » 04/04/2022 507

Câu 3:

Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng của ánh sáng:

Xem đáp án » 04/04/2022 461

Câu 4:

Thực vật C4 được phân bố

Xem đáp án » 04/04/2022 413

Câu 5:

Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2thành cacbonhidrat là

Xem đáp án » 04/04/2022 364

Câu 6:

Sản phẩm của pha sáng gồm:

Xem đáp án » 04/04/2022 349

Bình luận


Bình luận