Câu hỏi:

21/12/2019 337

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức cách mạng của

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiền thân của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

Xem đáp án » 21/12/2019 37,191

Câu 2:

Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá” nhằm

Xem đáp án » 21/12/2019 16,598

Câu 3:

Nguyên nhân chủ quan nào là cơ bản làm cho khởi nghĩa Yên Bái thất bại?

Xem đáp án » 21/12/2019 10,109

Câu 4:

Những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cho các thành viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được tập hợp lại thành

Xem đáp án » 21/12/2019 7,638

Câu 5:

Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?

Xem đáp án » 21/12/2019 7,494

Câu 6:

Cuối năm 1924, đã diễn ra sự kiện gì gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 21/12/2019 5,587

Câu 7:

Những hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án » 21/12/2019 3,170

Bình luận


Bình luận