Câu hỏi:

06/04/2022 446

Ngày 8/9/1945, Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ theo chỉ thị của 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ngày 8/9/1945, Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chọn D.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô? 

Xem đáp án » 06/04/2022 11,260

Câu 2:

Quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á trở thành một trong bốn “con rồng” kinh tế của châu Á? 

Xem đáp án » 06/04/2022 784

Câu 3:

Khó khăn lớn nhất của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công là 

Xem đáp án » 06/04/2022 643

Câu 4:

Điểm tương đồng của phong trào 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) ở Việt Nam là 

Xem đáp án » 06/04/2022 526

Câu 5:

Việt Nam, lực lượng xã hội nào có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp? 

Xem đáp án » 06/04/2022 375

Câu 6:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu tiêu biểu nào về khoa học – kĩ thuật? 

Xem đáp án » 06/04/2022 363

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK