Đề số 1

  • 6508 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Đặc điểm cơ bản của phong trào công nhân giai đoạn giai đoạn 1919-1925 là gì? 

Xem đáp án

A chọn vì trong giai đoạn 1919 – 1925, phong trào công nhân ở Việt Nam diễn ra ngày càng nhiều hơn nhưng còn lẻ tẻ, tự phát. Phải đến cuộc bãi công Ba Son tháng 8/1925 thì mới đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ tự phát sang tự giác.

B loại vì trong giai đoạn 1919 – 1925, phong trào công nhân chưa có sự liên kết thành một phong trào chung.

C loại vì đây không phải là đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919 – 1925 mà là đặc điểm của giai cấp công nhân giai đoạn này.

D loại vì trong giai đoạn 1919 – 1925, phong trào công nhân chưa có tổ chức chính trị thống nhất và ý thức chính trị chỉ được đánh dấu bước đầu với cuộc bãi công Ba Son.

Chọn A.

Câu 2:

Điểm tương đồng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là đều 

Xem đáp án

A chọn vì sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh đều đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập.

B loại vì ở châu Phi do các Đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo.

C loại vì ở châu Phi hình thức đấu tranh chủ yếu là đấu tranh chính trị.

D loại vì ở Mĩ Latinh chống chủ nghĩa thực dân mới. 

Chọn A.

Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài thực dân Pháp, đối tượng cách mạng Việt Nam còn có 

Xem đáp án

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai sản động ngoài thực dân Pháp, đối tượng cách mạng Việt Nam còn có bọn tay sai phản động là tư sản mại bản và đại địa chủ.

Chọn C.

Câu 4:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu tiêu biểu nào về khoa học – kĩ thuật? 

Xem đáp án

Năm 1957, về khoa học - kĩ thuật, Liên Xô đạt được thành tựu tiêu biểu là phóng thành công vệ tinh nhân tạo.

Chọn C.

Câu 5:

Ngày 8/9/1945, Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ theo chỉ thị của 

Xem đáp án

Ngày 8/9/1945, Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chọn D.

Bài thi liên quan:

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ho Chi Mai
07:49 - 10/06/2022

câu 16 đáp án là c mới đúng chứ