Đề số 3

  • 6469 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo "Phương án Maobaton" thực dân Anh đã chia Ấn độ thành 2 quốc gia dựa trên cơ sở nào? 

Xem đáp án

Theo "Phương án Maobaton" thực dân Anh đã chia Ấn độ thành 2 quốc gia dựa trên cơ sở sự khác biệt về tôn giáo: Ấn Độ của người Ấn Độ giáo và Pakistan của người Hồi giáo.

Chọn C.

Câu 2:

Những quốc gia nào ở Đông Nam Á giành độc lập năm 1945? 

Xem đáp án

Việt Nam, Lào, Inđônêxia là ba quốc gia giành được độc lập năm 1945.

Chọn C.

Câu 3:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN

Xem đáp án

Hiệp ước Ba-li được kí kết năm 1976 đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN.

Chọn A.

Câu 4:

Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là 

Xem đáp án

Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu.

Chọn B.

Câu 5:

Biến đổi cơ bản ở khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là gì?

Xem đáp án

Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước để quốc Âu – Mĩ (trừ Thái Lan) biến đổi cơ bản ở khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay là từ thuộc địa trở thành nước độc lập. 

Chọn B.

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận