Đề số 11

  • 6460 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc có viết: "Hỡi quốc dân đồng bào ... Phát xít Nhật đã đầu hàng Đồng minh, quân Nhật đã bị tan rã tại khắp các mặt trận, kẻ thù chúng ta đã ngã gục ...” Đoạn trích trên cho biết

Xem đáp án

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án. 

Cách giải:

-A loại vì lúc này Cách mạng tháng Tám chưa diễn ra.

-B chọn vì lúc này kẻ thù của nhân dân ta là phát xít Nhật đã suy yếu nghiêm trọng, chính phủ tay sai Trần Trọng Kim đã hoang mang rệu rã – thời cơ cách mạng đã chín muồi.

-C loại vì thời cơ cách mạng đang đến gần là sau khi Nhật đảo chính Pháp và ta tiến hành cao trào kháng Nhật cứu nước. 

-D loại vì thời kì tiền khởi nghĩa đã bắt đầu từ Hội nghị TƯ lần thứ 8 đến trước khi nhật đảo chính Pháp.

Chọn B.


Câu 2:

Đầu 1950, Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương chứng tỏ

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích các phương án.

Cách giải:

-A loại vì cuộc chiến tranh Đông Dương không có tính chất của cuộc Chiến tranh lạnh mà chỉ chịu tác động từ cuộc Chiến tranh lạnh.

-B loại vì năm 1950 thì Pháp là kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương => nhân dân Đông Dương kháng chiến chống Pháp.

-C chọn vì Mĩ từng bước can thiệp sâu và dính líu trực tiếp vào chiến tranh Đông Dương chứng tỏ Mĩ sẽ thay thế Pháp tại chiến trường Đông Dương. 

-D loại vì Mĩ muốn thay chân Pháp trong cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

 Chọn C.

Câu 3:

Nội dung cơ bản của bản Tạm ước Việt - Pháp (14-9-1946) là:

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 129. 

Cách giải: 

Nội dung cơ bản của bản Tạm ước Việt - Pháp (14-9-1946) là ta nhượng bộ thêm cho Pháp một 

Số quyền lợi kinh tế - văn hoá ở Việt Nam. 

Chọn B.

Câu 4:

Lực lượng tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 chủ yếu là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 91 – 93, suy luận. 

Cách giải: 

Lực lượng tham gia phong trào cách mạng 1930-1931 chủ yếu là công nhân và nông dân. 

Chọn C.


Câu 5:

Thành quả quan trọng nhất của những ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội là gì?

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội năm 1946 – 1947 để suy luận. 

Cách giải: Mục tiêu, nhiệm vụ của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội là:

- Giam chân địch trong thành phố.

- Bước đầu làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp.

- Tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài. 

+ Thành quả quan trọng nhất của những ngày toàn quốc kháng chiến chống Pháp ở Hà Nội là giam chân địch trong thành phố để ta chuẩn bị lực lượng kháng chiến.

Chọn C.


Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận