(2023) Đề thi thử môn Lịch Sử THPT Quốc gia có đáp án (Đề 3)

  • 2773 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

“Một tấc không đi, một li không rời” là quyết tâm của đồng bào miền Nam Việt Nam (1961 – 1965) trong phong trào

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9 - 1945 đến cuối tháng 12 - 1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gặp khó khăn nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận