Đề số 15

  • 6462 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa kế hoạch Đà Lát đơ Tatxinhi và kế hoạch Rove của Pháp - Mỹ?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích các phương án. 

Cách giải:

A chọn vì khi đề ra và thực hiện kế hoạch RƠve thì Pháp đang nắm quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ còn khi đề ra và thực hiện kế hoạch Đà Lát đơ Tátxinhi thì Pháp đã mất quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.

B, C, D loại vì nội dung của các phương án này là điểm tương đồng giữa kế hoạch Đà Lát đo Tatxinhi và kế hoạch Rave của Pháp - Mỹ

Chọn A.


Câu 2:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 11.

Cách giải: 

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật là chế tạo thành công bom nguyên tử. 

Chọn D.


Câu 3:

Trong thập niên 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 54. 

Cách giải: Trong thập niên 60 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản phát triển “thần kỳ”. 

Chọn B.


Câu 4:

Sự kiện đánh dấu kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 155.

Cách giải: Sự kiện đánh dấu kết thúc thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp là Hiệp định Giơnevơ được kí kết. 

Chọn B.


Câu 5:

Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo nào?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 83. 

Cách giải: Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra tờ báo Thanh niên.

Chọn B. 


Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận