Đề số 14

  • 6468 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946)

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 11, trang 50.

Cách giải: Cuộc cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga đã lật đổ chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản. 

Chọn B. 


Câu 2:

Một trong các tỉnh giành được chính quyền sớm trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 116.

Cách giải: Một trong các tỉnh giành được chính quyền sớm trong cách mạng tháng Tám năm 1945 là Bắc Giang. 

Chọn B. 


Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào đã đề ra chiến lược toàn cầu?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 44.

Cách giải: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã đề ra chiến lược toàn cầu với tham vọng làm bá chủ thế giới.

Chọn C.


Câu 4:

Một trong những anh hùng đã được Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (5 1952) tuyên dương là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 142.

Cách giải:

Một trong những anh hùng đã được Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (5-1952) tuyên dương là La Văn Cầu.

 Chọn B.


Câu 5:

Quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 25. 

Cách giải:

Ở Đông Nam Á, Inđônêxia tuyên bố độc lập trong năm 1945.

Chọn A.


Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận