Đề số 5

  • 6465 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Để phát triển khoa học - kĩ thuật, Nhật Bản có đặc điểm nào khác biệt với các nước tư bản?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 54, suy luận.

Cách giải:

Mua bằng phát minh sáng chế của nước ngoài là điểm khác biệt trong phát triển khoa học - kĩ thuật của Nhật Bản so với các nước tư bản khác.

Chọn C.


Câu 2:

“NEP" là cụm từ viết tắt của

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 11, trang 53.

Cách giải:

“NEP" là cụm từ viết tắt của Chính sách kinh tế mới. 

Chọn C.


Câu 3:

Với chiến thắng Việt Bắc (thu - đông năm 1947) chúng ta đã

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 134.

Cách giải:

Với chiến thắng Việt Bắc (thu - đông năm 1947) chúng ta đã buộc Pháp chuyển từ “đánh nhanh thắng nhanh” sang đánh lâu dài với ta. 

Chọn B.


Câu 4:

Ta mở cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953 - 1954 nhằm mục đích

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 147. 

Cách giải:

Ta mở cuộc tiến công chiến lược trong Đông - Xuân 1953 - 1954 nhằm mục đích phân tản, tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai. 

Chọn D.


Câu 5:

Sự kiện nào sau đây được sách giáo khoa lịch sử 12 hiện hành (năm 2018), chương trình cơ bản, NXB giáo dục nhận định “mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc"? 

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 118.

Cách giải: 

Ngày 2 - 9 - 1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được sách giáo khoa lịch sử 12 hiện hành (năm 2018), chương trình cơ bản, NXB giáo dục nhận định “mãi mãi đi vào lịch sử Việt Nam là một trong những ngày hội lớn nhất, vẻ vang nhất của lịch sử dân tộc". 

Chọn A. 

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Anh Nguyen
16:29 - 04/07/2022

đề trả lời câu A giải thích lại là câu C

Anh Nguyen
16:29 - 04/07/2022

đề trả lời câu A giải thích lại là câu C