(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Sở Nghệ An Lần 1 có đáp án

  • 794 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuộc Tiến công chiến lược của quân chủ lực Việt Nam trong Đông-Xuân 1953-1954 đã buộc thực dân Pháp phải tăng cường lực lượng cho

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc Tiến công chiến lược của quân chủ lực Việt Nam trong Đông Xuân 1953-1954.

Cách giải:

Cuộc Tiến công chiến lược của quân chủ lực Việt Nam trong Đông-Xuân 1953-1954 đã buộc thực dân Pháp phải tăng cường lực lượng cho Điện Biên Phủ.

Chọn D.


Câu 2:

Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) đề ra chủ trương nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7-1973).

Cách giải:

Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7-1973) đề ra chủ trương tiếp tục sử sụng con đường cách mạng bạo lực.

Chọn A.


Câu 3:

Trong những năm đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam có hoạt động yêu nước nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 11.

Cách giải:

Trong những năm đầu thế kỉ XX, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam có hoạt động yêu nước là tiến hành cuộc vận động Duy tân.

Chọn B.


Câu 4:

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (ngày 18 và 19-12- 1946) đã

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống Pháp toàn quốc bùng nổ.

Cách giải:

Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (ngày 18 và 19-12-1946) đã quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.

Chọn C.


Câu 5:

Quốc gia nào sau đây là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc.

Cách giải:8

Anh là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận