Câu hỏi:

06/04/2022 240

Điểm tương đồng của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là đều 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A chọn vì sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và Mĩ Latinh đều đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập.

B loại vì ở châu Phi do các Đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo.

C loại vì ở châu Phi hình thức đấu tranh chủ yếu là đấu tranh chính trị.

D loại vì ở Mĩ Latinh chống chủ nghĩa thực dân mới. 

Chọn A.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô? 

Xem đáp án » 06/04/2022 10,573

Câu 2:

Quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á trở thành một trong bốn “con rồng” kinh tế của châu Á? 

Xem đáp án » 06/04/2022 668

Câu 3:

Khó khăn lớn nhất của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công là 

Xem đáp án » 06/04/2022 642

Câu 4:

Điểm tương đồng của phong trào 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) ở Việt Nam là 

Xem đáp án » 06/04/2022 523

Câu 5:

Ngày 8/9/1945, Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ theo chỉ thị của 

Xem đáp án » 06/04/2022 443

Câu 6:

Việt Nam, lực lượng xã hội nào có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp? 

Xem đáp án » 06/04/2022 373

Câu 7:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu tiêu biểu nào về khoa học – kĩ thuật? 

Xem đáp án » 06/04/2022 361

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK