Câu hỏi:

06/04/2022 266

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, ngoài thực dân Pháp, đối tượng cách mạng Việt Nam còn có 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai sản động ngoài thực dân Pháp, đối tượng cách mạng Việt Nam còn có bọn tay sai phản động là tư sản mại bản và đại địa chủ.

Chọn C.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945), phạm vi nào không thuộc ảnh hưởng của Liên Xô? 

Xem đáp án » 06/04/2022 10,573

Câu 2:

Quốc gia nào sau đây ở Đông Nam Á trở thành một trong bốn “con rồng” kinh tế của châu Á? 

Xem đáp án » 06/04/2022 668

Câu 3:

Khó khăn lớn nhất của Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công là 

Xem đáp án » 06/04/2022 642

Câu 4:

Điểm tương đồng của phong trào 1930-1931 và cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8/1945) ở Việt Nam là 

Xem đáp án » 06/04/2022 523

Câu 5:

Ngày 8/9/1945, Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ theo chỉ thị của 

Xem đáp án » 06/04/2022 443

Câu 6:

Việt Nam, lực lượng xã hội nào có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp? 

Xem đáp án » 06/04/2022 373

Câu 7:

Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu tiêu biểu nào về khoa học – kĩ thuật? 

Xem đáp án » 06/04/2022 361

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK