Câu hỏi:

13/04/2022 698

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

- Chọn đáp án B. Phương thức bóc lột phong kiến.

- Thực dân Pháp sử dụng bộ máy chính trị phong kiến phản động làm công cụ cho chính quyền thuộc địa thực hiện mục đích khai thác bóc lột thuộc địa. Vì vậy Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào phong kiến.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là âm mưu mới của Mĩ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai?

Xem đáp án » 13/04/2022 1,173

Câu 2:

Từ đầu thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 của thế kỷ XX, nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu

Xem đáp án » 13/04/2022 650

Câu 3:

Nhân dân miền Nam Việt Nam sử dụng bạo lực cách mạng trong phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) vì

Xem đáp án » 13/04/2022 525

Câu 4:

Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động và thực hiện là

Xem đáp án » 13/04/2022 504

Câu 5:

Lực lượng nào giữ vai trò chủ yếu khi tiến hành cuộc chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp (1946)?

Xem đáp án » 13/04/2022 391

Câu 6:

Nền kinh tế Việt Nam chịu tác động chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là do?

Xem đáp án » 13/04/2022 361

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK