Đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 có lời giải (Đề 1)

  • 7399 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

Xem đáp án

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

- Chọn đáp án B. Phương thức bóc lột phong kiến.

- Thực dân Pháp sử dụng bộ máy chính trị phong kiến phản động làm công cụ cho chính quyền thuộc địa thực hiện mục đích khai thác bóc lột thuộc địa. Vì vậy Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào phong kiến.


Câu 2:

Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Xem đáp án

Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

- Chọn đáp án D. không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

- Liên Hợp quốc đề ra 5 nguyên tắc:

+  Các dân tộc có quyền bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

+ Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

+  Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào.

+ Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.


Câu 3:

Khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX là

Xem đáp án

Khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX là

          - Chọn đáp án A. bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

          - Là nước XHCN trụ cột của cách mạng thế giới, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ các nước XHCN.


Câu 4:

Sự kiện nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Sự kiện nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

- Chọn đáp án C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.                  

- Dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô. Ngày 1-1-1959, chế độ Batixta sụp đổ, nước Cộng hoà Cuba ra đời do Phiđen Cátxtơrô đứng đầu. Do ảnh hưởng của cách mạng Cuba, từ những năm 60 - 70 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực ngày càng phát triển và thu nhiều thắng lợi.


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc châu Phi nổ ra sớm nhất ở

Xem đáp án

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc châu Phi nổ ra sớm nhất ở

- Chọn đáp án A. Bắc Phi.

          - Phong trào đấu tranh bùng nổ sớm nhất ở Bắc Phi, sau đó lan ra các vùng khác. Mở đầu là cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (3 - 7 - 1952) lật đổ vương triều Pharúc, chỗ dựa của thực dân Anh, lập nên nước Cộng hoà Ai Cập. Cùng năm 1952, nhân dân Libi giành được độc lập. Từ năm 1954, nhân dân Angiêri bắt đầu chuyển sang đấu tranh vũ trang chống Pháp (đến năm 1962, giành thắng lợi).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ram Beo
15:01 - 25/05/2022

B

Phạm Nhi
22:44 - 27/06/2022

16c