Câu hỏi:

13/04/2022 187

Khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Khái quát về chính sách đối ngoại của Liên Xô từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX là

          - Chọn đáp án A. bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.

          - Là nước XHCN trụ cột của cách mạng thế giới, trong bối cảnh Chiến tranh lạnh, Liên Xô thực hiện chính sách bảo vệ hòa bình, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, giúp đỡ các nước XHCN.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là âm mưu mới của Mĩ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai?

Xem đáp án » 13/04/2022 1,165

Câu 2:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

Xem đáp án » 13/04/2022 693

Câu 3:

Từ đầu thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 của thế kỷ XX, nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu

Xem đáp án » 13/04/2022 644

Câu 4:

Nhân dân miền Nam Việt Nam sử dụng bạo lực cách mạng trong phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) vì

Xem đáp án » 13/04/2022 522

Câu 5:

Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động và thực hiện là

Xem đáp án » 13/04/2022 501

Câu 6:

Lực lượng nào giữ vai trò chủ yếu khi tiến hành cuộc chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp (1946)?

Xem đáp án » 13/04/2022 389

Câu 7:

Nền kinh tế Việt Nam chịu tác động chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là do?

Xem đáp án » 13/04/2022 348

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK