Đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 có lời giải (Đề 14)

  • 7336 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2-1945 có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2-1945 có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia nào sau đây?

- Chọn đáp án D. Mĩ.

          - Có nguyên thủ của ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh tham dự Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2-1945.

- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục, H 2009, trang 4


Câu 2:

Một trong những nguyên nhân tan rã của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là: 

Xem đáp án

Một trong những nguyên nhân tan rã của chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu là: 

- Chọn đáp án A. không bắt kịp bước phát triển của khoa học-kĩ thuật tiên tiến trên thế giới. 

-  SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục, H 2009, trang 17.


Câu 3:

Đến giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN bắt đầu

Xem đáp án

Đến giữa thập niên 80 của thế kỷ XX, quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN bắt đầu

- Chọn đáp án C. quá trình đối thoại, hòa dịu.   

-  Sau khi “vấn đề Căm-pu-chia” được giải quyết thì quan hệ giữa Việt Nam với các nước ASEAN bắt đầu quá trình đối thoại, hòa dịu (SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục, H 2009, trang 31).


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc nổ ra sớm nhất ở 

Xem đáp án

. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc nổ ra sớm nhất ở 

- Chọn đáp án A. Châu Á.

-  Có ba nước In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào giành độc lập năm 1945. (SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục, H 2009, trang 25)


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mỹ theo kế hoạch nào?

Xem đáp án

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mỹ theo kế hoạch nào?

- Chọn đáp án D. Kế hoạch Mác san.

          - Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mỹ theo “Kế hoạch Mác san” còn gọi là kế hoạch phục hưng châu Âu. (SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục, H 2009, trang 47).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận