Đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 có lời giải (Đề 13)

  • 7335 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2-1945 có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2-1945 có sự tham dự của nguyên thủ quốc gia nào sau đây?

          - Chọn đáp án D. Liên Xô.

          - Có nguyên thủ của ba nước tham dự Hội nghị Ianta (Liên Xô) tháng 2-1945 là Liên Xô, Mỹ, Anh.


Câu 2:

Với tinh thần tự lực tự cường nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trong vòng

Xem đáp án

Với tinh thần tự lực tự cường nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trong vòng

- Chọn đáp án A. 4 năm 3 tháng.               

          - SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục. H 2009, trang 10.


Câu 3:

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

Xem đáp án

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào?

- Chọn đáp án A. Ngả về phương Tây.
- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục. H 2009, trang 17

Câu 4:

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là

Xem đáp án

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là

            - Chọn đáp án D. không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

            - SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục. H 2009, trang 31.


Câu 5:

Từ năm 1945 đến năm 1973, nước tư bản nào là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới?

Xem đáp án

Từ năm 1945 đến năm 1973, nước tư bản nào là trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới?

- Chọn đáp án D. Mỹ.

- SGK Lịch sử Lớp 12, NXB Giáo dục. H 2009, trang 42.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận