Đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 có lời giải (Đề 11)

  • 7338 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng đất nước trong điều kiện thuận lợi nào?

Xem đáp án

Đáp án B

          Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô là nước đi đầu trong khối Đồng minh chống phát xít. Sau chiến tranh là nước chiến thắng, nhưng có nhiều khó khan, chỉ có những thuận lợi mang tính tinh thần

Câu 2:

Nội dung nào không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2/1945)?

Xem đáp án

Đáp án B

          Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối, ba nước Liên Xô, Mĩ, Anh họp Hội nghị Ianta (Liên Xô), đưa ra quyết định thành lập Liên hợp quốc. Trên cơ sở đó, từ 25-4 đến 26-6-1945, Hội nghị quốc tế ở Xan Phranxicô (Mĩ) thông qua bản Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.


Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á có điểm chung là

Xem đáp án

Đáp án D

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Đông Bắc Á đều bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển đất nước. Bằng chính sách tích cực của chính phủ, các nước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế.


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai bản đồ chính trị thế giới có thay đổi là do

Xem đáp án

Đáp án A

          Sau Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ đưa đến sự ra đời của hơn 100 quốc gia độc lập, các quốc gia được ghi danh trên bản đồ chính trị thế giới.


Câu 5:

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng thành tựu tiêu biểu về khoa học – kĩ thuật của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án D

          Mĩ là nước khởi đầu của cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật (từ những năm 40 của thế kỷ XX), những thành tựu mà nước Mĩ đạt được là công cụ mới, vật liệu mới, năng lượng mới.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận