Đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 có lời giải (Đề 17)

  • 7334 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Những quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) có tác động như thế nào đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai ?

Xem đáp án

Đáp án C.

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đưa ra các quyết định quan trọng là : tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát; thành lập tổ chức Liên hợp quốc; thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải pháp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ và Anh đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới từng bước được thiết lập trong những năm 1945 1947, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta.


Câu 2:

Điểm giống nhau cơ bản về sự phát triển kinh tế của Liên Xô và Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Điểm giống nhau cơ bản về sự phát triển kinh tế của Liên Xô và Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Đáp án D.

          - Tuy hoàn cảnh của Mĩ và Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai không giống nhau. Nhưng sau khi Liên Xô hoàn thành công cuộc khôi phục và bước vào giai đoạn xây dựng XHCN, Liên Xô đạt được nhiều thành tựu to lớn về các mặt kinh tế và khoa học – kĩ thuật trở thành cường quốc thứ hai, sau Mĩ.

Câu 3:

Điểm chung của các nước Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Xem đáp án

Điểm chung của các nước Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Đáp án D.

          Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Đông Bắc Á là khu vực có nhiều biến đổi quan trọng về chính trị và kinh tế. Về kinh tế, Trung Quốc vươn lên trở thành nền kinh tế thứ tư, Hàn Quốc, Hồng Kông, Ma Cao trở thành những con rồng châu Á. Vì vậy, điểm chung của khu vực là các nước đạt nhiều thành tựu quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế


Câu 4:

Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự sụp đổ cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi?

Xem đáp án

Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự sụp đổ cơ bản của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi?

Đáp án B.

Năm 1975, với thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha, chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản tan rã (Sách giáo khoa Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.36).


Câu 5:

Mĩ là nước khởi đầu cuộc

Xem đáp án

Mĩ là nước khởi đầu cuộc

Đáp án C.

- Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại và đạt được nhiều thành tựu lớn. Là nước đi đầu trong các lĩnh vực chế tạo công cụ sản xuất mới, vật liệu mới, năng lượng mới, chinh phục vũ trụ. (Sách giáo khoa Lịch sử 12, NXB Giáo dục Việt Nam, tr.36).


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận