Đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 có lời giải (Đề 9)

  • 7382 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?

Xem đáp án

Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào?

          - Chọn đáp án :

D. Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.   - Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 5


Câu 2:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, quốc gia nào có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án C. Liên Xô.

          - Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 11. Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mỹ, một số ngành công nghiệp có sản lượng cao vào loại nhất thế giới như dầu mỏ, than, thép…


Câu 3:

Nhờ cuộc cách mạng nào mà Ấn Độ đã tự túc được lương thực từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

- Chọn đáp án B. “Cách mạng xanh”.

          - Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 34.

 


Câu 4:

Nội dung nào không phải ý nghĩa của sự ra đời nhà nước nhân dân Trung Hoa (1-10-1949)?

Xem đáp án

- Chọn đáp án D. Làm sụp đổ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc ở châu Á.

          - Thắng lợi của cách mạng Trung Quốc có ý nghĩa to lớn: Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc. Đưa Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. (Theo SGK Lịch sử lớp 12, Nxb Gíao dục, HN, trang 21.)


Câu 5:

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Hiệp ước Bali (2-1976) là

Xem đáp án

- Chọn đáp án D. giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Có thể dùng lời dẫn của câu hỏi 5 xây dựng một số câu hỏi mới như sau:


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận