Đề minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2022 có lời giải (Đề 5)

  • 7333 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN? 

Xem đáp án

Hiệp ước Ba-li được kí kết năm 1976 đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN. 

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Thắng lợi nào sau đây được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

Xem đáp án

Thắng lợi của cách mạng Cuba được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Bởi vì, sau sự thành công của cách mạng Cuba, phong trào đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài thân Mĩ giành độc lập ở các nước Mĩ Latinh phát triển mạnh mẽ và nhiều quốc gia giành được độc lập. 

 Chọn đáp án: B


Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực nào sau đây? 

Xem đáp án

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi nổ ra sớm nhất ở khu vực Bắc Phi. 

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường nào? 

Xem đáp án

Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc bằng con đường bạo lực vũ trang để giành độc lập. 

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai khoa học- kỹ thuật của Nhật Bản có gì khác biệt so với Mĩ? 

Xem đáp án

Mĩ là quốc gia khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai. 

 Chọn đáp án: D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận