Câu hỏi:

13/04/2022 211

Sự kiện nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Sự kiện nào được đánh giá là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩlatinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

- Chọn đáp án C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.                  

- Dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô. Ngày 1-1-1959, chế độ Batixta sụp đổ, nước Cộng hoà Cuba ra đời do Phiđen Cátxtơrô đứng đầu. Do ảnh hưởng của cách mạng Cuba, từ những năm 60 - 70 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân Mĩ ở khu vực ngày càng phát triển và thu nhiều thắng lợi.

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là âm mưu mới của Mĩ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai?

Xem đáp án » 13/04/2022 1,173

Câu 2:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

Xem đáp án » 13/04/2022 698

Câu 3:

Từ đầu thập kỉ 50 đến đầu thập kỉ 70 của thế kỷ XX, nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu

Xem đáp án » 13/04/2022 650

Câu 4:

Nhân dân miền Nam Việt Nam sử dụng bạo lực cách mạng trong phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) vì

Xem đáp án » 13/04/2022 525

Câu 5:

Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát động và thực hiện là

Xem đáp án » 13/04/2022 504

Câu 6:

Lực lượng nào giữ vai trò chủ yếu khi tiến hành cuộc chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp (1946)?

Xem đáp án » 13/04/2022 391

Câu 7:

Nền kinh tế Việt Nam chịu tác động chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) là do?

Xem đáp án » 13/04/2022 361

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK