Câu hỏi:

16/04/2022 42

Nhiên liệu tồn tại ở những thể nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nhiên liệu có thể ở thể rắn (than đá, gỗ …); thể lỏng (xăng, dầu hỏa …); thể khí (các loại khí đốt…).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quặng nào sau đây là nguyên liệu để sản xuất gang thép?

Xem đáp án » 16/04/2022 218

Câu 2:

Nguyên liệu nào sau đây được sử dụng để làm phấn viết bảng?

Xem đáp án » 16/04/2022 79

Câu 3:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các nhiên liệu lỏng?

Xem đáp án » 16/04/2022 77

Câu 4:

Trong các nhiên liệu: than đá, than củi, dầu hỏa, xăng, khí gas, nhiên liệu nào dễ hoàn toàn cháy nhất?

Xem đáp án » 16/04/2022 74

Câu 5:

Vật liệu nào dẫn điện tốt?

Xem đáp án » 16/04/2022 65

Câu 6:

Nồi hoặc chảo bằng kim loại thường có quai (cán) bằng vật liệu nào sau đây để tránh bị bỏng khi cầm?

Xem đáp án » 16/04/2022 64

Câu 7:

Vật liệu nào dẫn điện tốt là

Xem đáp án » 16/04/2022 61

Bình luận


Bình luận