Câu hỏi:

16/04/2022 103

Khi hòa tan 1 thìa muối vào một cốc nước đầy thì muối đóng vai trò là

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Khi hòa tan 1 thìa muối vào một cốc nước đầy thì muối đóng vai trò là chất tan, nước là dung môi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất rắn nào sau đây không tan trong nước?

Xem đáp án » 16/04/2022 176

Câu 2:

Phễu chiết dùng để

Xem đáp án » 16/04/2022 137

Câu 3:

Cách thực hiện nào sau đây có thể phân biệt được cốc nước cất và cốc nước muối?

Xem đáp án » 16/04/2022 97

Câu 4:

Người ta dùng phương pháp tách chất nào sau đây để thu được đường từ mía?

Xem đáp án » 16/04/2022 93

Câu 5:

Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nóng?

Xem đáp án » 16/04/2022 93

Câu 6:

Hỗn hợp nào sau đây có thể tách riêng các chất bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc, rồi cô cạn nước lọc?

Xem đáp án » 16/04/2022 85

Bình luận


Bình luận